Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

 

 

Försvarspolitisk arena 2016 i Almedalen för alla försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade!  

Krig och väpnad konflikt i Europas närområde. Humanitär kris i IS fortspår. Diskussioner om ett svenskt NATO-medlemskap och ett alltmer oförutsägbart Ryssland. Omvärldsutvecklingen gör att försvars- och säkerhetspolitiska frågor står i centrum på ett helt annat sätt än på många år. Det ligger som grund när vi söndagen den 3 juli åter öppna Försvarspolitisk Arena i Almedalen. 

Försvarspolitisk Arena (FPA) är öppen för alla och syftar till att genom diskussioner och kunskapsöverföring skapa ett ökat medvetande hos allmänheten och politiker om försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt frågor om samhällets krisberedskap.

Under några intensiva dagar kommer vi tillsammans med internationella företrädare, ministrar, myndighetsföreträdare, näringsliv och olika experter att diskutera den säkerhetspolitiska utvecklingen i östersjöområdet, värnpliktens framtid, folkförankring och kärnvapenens plats på den internationella arenan samt mycket annat. Varje morgon kommer vi dessutom att fråga ut våra riksdagspartier om deras och deras ungdomsförbunds syn på försvars- och säkerhetspolitik.

Varmt välkommen att under fem spännande dagar att befinna dig i navet av den försvars- och säkerhetspolitiska debatten!Twittra gärna med #FPAalmedalen  


 


 


 

Försvarspolitisk arena 2016 är öppen från den 3 juli till den 8 juli för seminarier och möten i en centralt placerad lokal på S:t Hansgatan11.     

Här hittar du alla webbsändningar från årets Försvarspolitiska Arena samt från tidigare år. 

FPA 2015:
 

Försvarspolitisk arena

FPA 2014:

Försvarspolitisk arena 

FPA 2013:

Försvarspolitisk arena

FPA 2012:

Försvarspolitisk arena