Försvarspolitisk arena i Almedalen för alla försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade!  

Försvarspolitisk arena är öppen för alla försvars- och säkerhetspolitiska aktörer och utesluter ingen. Vi vill uppmärksamma ett av Sveriges största politikområden med en egen arena och skapa ett ökat medvetande hos allmänhet och politiker.

De under året mest aktuella försvarsfrågorna utgör grunden för det som diskuteras på Försvarspolitisk arena.

Vill du ha mer information om projektet och vad det innebär att vara projektmedlem eller att bara boka tid för ett eller fler seminarier så hör av dig via mail eller telefon.

Marcus Radebo, marcus.radebo@forsvarspolitiskarena.se

Twittra gärna med #FPAalmedalen

Försvarspolitisk arena 2015 kommer att vara öppen från den 29 juni till den 2 juli mellan kl. 9.00 - 19.00 för seminarier och möten i en centralt placerad lokal på S:t Hansgatan11.     

Vi kör alla seminarier live! Om du inte hinner se dem live så ligger de kvar tills du har tid! 

FPA 2014:

Försvarspolitisk arena 

FPA 2013:

Försvarspolitisk arena

FPA 2012:

Försvarspolitisk arena