Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

 

Seminarier  

Vår lokal tar c:a 70 personer och är utrustad med ljus och ljud. Alla seminarier webbsänds och kan även ses i efterhand.

Om du vill boka en seminarietid för 2017, vänligen maila ebba.lundin@folkochforsvar.se

Vi följer Almedalens krav och regler på innehåll i seminariet: http://www.almedalsveckan.info/5277

För att seminarierna ska synas i  det officiella kalendariet på bästa sätt så registrerar vi alla seminarier i kalendariet. Vi lägger även in på vår hemsida nedan och i vår Facebook kalender.

Program

Feed
2017-07-02
-
2017-07-02
Upprustning av det svenska flygvapnet– ur ett historiskt perspektiv
Idag förfogar Flygvapnet över ca 100 stridsflygplan. Vilken väg ska upprustningen ta i dag? Numerär kontra högteknologi? Yrkesförsvar kontra värnpliktssystemet? Vi visar en film om det svenska attackflyget...   Mer
2017-07-03
-
2017-07-03
Försvarspolitisk utfrågning med Sverigedemokraterna
Arrangör: Försvarspolitisk arena Försvarspolitikerna svarar tillsammans med ungdomspolitikerna på dagsaktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor, samt resonerar kring framtida...   Mer
2017-07-03
-
2017-07-03
Försvarspolitisk utfrågning med Liberalerna
Arrangör: Försvarspolitisk arena Försvarspolitikerna svarar tillsammans med ungdomspolitikerna på dagsaktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor, samt resonerar kring framtida...   Mer
2017-07-03
-
2017-07-03
Baltic Sea Security in Transition
Arrangör: Allmänna Försvarsföreningen, Polish Embassy in Stockholm During 2017, Baltic Sea security is in transition. NATO is implementing its decision at the Warsaw summit to place multinational battle...   Mer
2017-07-03
-
2017-07-03
Höjd beredskap - ett verktyg för samhällsstörningar i gråzonen?
Arrangör: Försvarshögskolan Hur användbart är egentligen verktyget höjd beredskap? Behöver vi höjd beredskap även för fredstida kriser? Vilka signaler sänder Sverige ut genom att höja beredskapen i...   Mer
2017-07-03
-
2017-07-03
Den nya frivilligheten
Arrangör: Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) Det nya totalförsvaret behöver en ny frivillighet. Vid svåra påfrestningar på samhället behöver vi kunna mobilisera kvalificerade...   Mer
2017-07-03
-
2017-07-03
Folkligt förankrat försvar
Arrangör: Folk och Försvar Det är dags att förbereda landet för en allt mer osäker omvärld. Den nya konflikten ställer också till del nya krav på hur vi bygger vår säkerhet. Vilken betydelse ska...   Mer
2017-07-03
-
2017-07-03
Framtidens soldat - en hacker? Så fungerar cyberförsvaret
Arrangör: Försvarshögskolan Under året har flera allvarliga cyberattacker riktats mot myndigheter. Hur väl rustat är Försvarsmakten och svenska samhället att motstå IT-hoten? Och vem skyddar oss –...   Mer
2017-07-03
-
2017-07-03
Näringslivets roll i civilt försvar – avtal eller ansvar?
Arrangör: 4C Strategies Många av de resurser som för 30 år sedan ägdes av det offentliga, ägs idag av privata företag. Vilken roll har näringslivet i det moderna civila försvaret? Vi diskuterar näringslivets...   Mer
2017-07-04
-
2017-07-04
Försvarspolitisk utfrågning med Moderaterna
Arrangör: Försvarspolitisk arena Försvarspolitikerna svarar tillsammans med ungdomspolitikerna på dagsaktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor, samt resonerar kring framtida...   Mer
2017-07-04
-
2017-07-04
Försvarspolitisk utfrågning med Centerpartiet
Arrangör: Försvarspolitisk arena Försvarspolitikerna svarar tillsammans med ungdomspolitikerna på dagsaktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor, samt resonerar kring framtida...   Mer
2017-07-04
-
2017-07-04
Försvarsvilja på riktigt
Arrangör: Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll i krisberedskapen. Specialistkompetenser inom olika områden bidrar till...   Mer
2017-07-04
-
2017-07-04
Vad hände med veteranpolitiken efter veteranutredningen?
Arrangör: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna Vad händer med veteranfrågorna när så mycket fokuseras på nationellt försvar? Blir det mindre intresse för och tryck på frågorna, eller förmår politiken,...   Mer
2017-07-04
-
2017-07-04
EU:s kris och krishanteringsförmåga
Arrangör: FBA (Folke Bernadotteakademin) Storbritannien lämnar EU, valutasamarbetet haltar och flyktingströmmar utmanar den fria rörligheten. Utanför EU:s dörr pågår ett krig i Ukraina. Rysk aggression är...   Mer
2017-07-04
-
2017-07-04
Vår framtida säkerhet
Arrangör: Folk och Försvar, Utrikespolitiska förbundet Sverige, Atlantic council Upprustning, isolationism och global maktförskjutning. Vår förmåga att skapa säkerhet prövas av dagens osäkra utveckling....   Mer
2017-07-04
-
2017-07-04
Robust kommunikation i totalförsvaret för att möta krigets krav
Arrangör: DXC Cyberområdet ger en angripare inom hybdridkrig stora möjligheter att attackera kritisk infrastruktur och samtidigt dölja varifrån angreppet kommer. Samhällets beroende av fungerande...   Mer
2017-07-04
-
2017-07-04
Nordic Baltic Security – Perspectives from the US, UK and the North
Arrangör: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, The Changing Character of War Programme, Oxford University What will the Trump presidency mean for security in the Nordic Baltic region? In this seminar,...   Mer
2017-07-04
-
2017-07-04
Är det säkert vi vill att Artificiell Intelligens leder oss?
Arrangör: CGI Kan beslutsprocesserna ske effektivare, snabbare och med högre säkerhet om människan får stöd av Artificiell Intelligens (AI)? Hur mycket kan vi, och bör vi, flytta över till automatiserade...   Mer
2017-07-05
-
2017-07-05
Försvarspolitisk utfrågning med Vänsterpartiet
Arrangör: Försvarspolitisk arena Försvarspolitikerna svarar tillsammans med ungdomspolitikerna på dagsaktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor, samt resonerar kring framtida...   Mer
2017-07-05
-
2017-07-05
Försvarspolitisk utfrågning med Socialdemokraterna
Försvarspolitikerna svarar tillsammans med ungdomspolitikerna på dagsaktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor, samt resonerar kring framtida utmaningar. Medverkande: Åsa Lindestam, Ledamot...   Mer
Nästa >>


Försvarspolitiskt morgonpass

Varje morgon inleder vi med ett försvarspolitiskt morgonpass med en försvarspolitiker och en ungdomspolitiker från varje parti. 

Här är tiderna för Försvarspolitiskt morgonpass 2017:   

Måndag 3 juli

9.05 - 9.35

Sverigedemokraterna

Måndag 3 juli

9.45 - 10.15

Liberalerna

Tisdag 4 juli

9.05 - 9.35

Moderaterna

Tisdag 4 juli

9.45 - 10.15

Centerpartiet

Onsdag 5 juli

9.05 - 9.35

Vänsterpartiet

Onsdag 5 juli

9.45 - 10.15

Socialdemokraterna

Torsdag 6 juli

9.05 - 9.35

Miljöpartiet

Torsdag 6 juli

9.45 - 10.15

Kristdemokraterna