Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

 

Seminarier  

Vår lokal tar c:a 70 personer och är utrustad med ljus och ljud. Alla seminarier webbsänds och kan även ses i efterhand.

Vill du arrangera ett seminarium på försvarspolitisk arena 2016? Boka här: seminariebokning@forsvarspolitiskarena.se.

Vi följer Almedalens krav och regler på innehåll i seminariet: http://www.almedalsveckan.info/5277

För att seminarierna ska synas i  det officiella kalendariet på bästa sätt så registrerar vi alla seminarier i kalendariet. Vi lägger även in på vår hemsida nedan och i vår Facebook kalender. Du får efter bokning instruktioner vad du ska skicka för underlag till seminariebokning@forsvarspolitiskarena.se. 

Program

Feed
2016-07-03
-
2016-07-03
Filmvisning: "Operation Dnjepr" – propaganda ur ett historiskt perspektiv
Vi ser ett ökat antal informationsoperationer idag. Hur såg propagandan ut under Kalla Kriget och hur upplevde mottagarna det? Hur ser dagens informationsspridning ut i förhållande till dåtidens? Vi visar ett...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Security challenges in the Baltic Region
During the cold war there were a lot of activities in the Baltic region. Now the military activities have escalated again around the Baltic Sea. How shall we meet the challenges to peace and...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna öka effekten av det nya totalförsvaret?
I den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020 beskrivs de frivilliga försvarsorganisationernas bidrag till totalförsvaret som ”en effektiv och viktig resurs”. I inriktningen slås det fast att de...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Att styra landet i kris och krig – om principer och regler som grund för beslutsfattande
Är det möjligt att reglera hur landet ska styras i krig och kris genom lagstiftning? Beslutsfattare kanske ska ges frihet att agera utifrån de specifika omständigheterna i den kris de har att...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Folkförankring i praktiken
Vad betyder folkförankring idag? Vad ska förankras, hos vem och av vem? Hur uppnås demokratisk förankring? Om vad säkerhetspolitiken, totalförsvaret och krisberedskapen kan betyda för unga människor samt...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Personalförsörjning under utredning – plikt och frivillighet för soldater och sjömän
Försvarsmaktens framtida personalförsörjning är under utredning och i slutet av september presenteras förslagen. Uppgiften är att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjningsmodell som även i...   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
Hur svårt kan det vara att hjälpa till att försvara Sverige? En upphandlares utmaningar
Under seminariet berättar vi mer om utmaningarna med utgångspunkt i två genomförda konkurrensupphandlingar: bildförstärkare som gör det möjligt att se i mörker och kroppsskydd för soldaternas säkerhet. Mer än...   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
Ryska påverkans- och hybridoperationer – hur ser hoten ut? Hur bemöter vi dem?
Det alltmer offensiva uppträdandet från rysk sida innefattar idag såväl påträngande militära manövrar som koordinerade cyberangrepp, dresserade nättroll och ett oblygt spionage under diplomatisk täckmantel....   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
Den militära personalens vardag - diskussion utifrån 2016 års medlemsundersökning
Ett nytt försvarsbeslut, fortsatt kamp med omställningen till ett yrkesförsvar och fortsatt ökad risk för konflikt i närområdet. Hur påverkar det den militära personalen? Vår medlemsundersökning ger några av...   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
Vilka krav ställer höjd beredskap på svensk försvarslogistik för att kunna leverera när det gäller?
Sedan 2004 har man startat 7 utredningar kopplat till Försvarslogistiken, genomfört en större omorganisation och flyttat över stora resurser och ansvar från Försvarsmakten till Försvarets Materielverk för att...   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
Mali – säkerhet och utveckling i praktiken
Hur skapar vi hållbar fred i Mali? I detta syfte verkar Sverige både civilt och militärt i landet, med insatser för både säkerhet och utveckling. Men hur ser relationen ut mellan civila och militära insatser...   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
The Future of NATO and the Transatlantic Link
The NATO summit in Warsaw takes place with multiple ongoing security challenges. Russian aggression, the situation in the Nordic-Baltic region, ISIL and the migration crisis are issues that NATO will address....   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Kärnvapenhot mot Sverige – en realitet!
Ryssland övade anfall med kärnvapen mot mål i Sverige långfredagsnatten 2013. Frågan ställs om vi ser en framväxande ny roll för kärnvapen i vårt närområde. Kort sagt, kan kärnvapen vara en de factodel av en...   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Staten skyddar inte medborgarna!
Det civila försvaret avvecklades i början av 2000-talet. Både de militära och icke militära hoten ser annorlunda ut idag. Det behövs ett civilt försvar som svarar mot medborgarnas krav på skydd och säkerhet!...   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Ryssen kommer – hur gör han?
Vilka medel och metoder, militära och andra, kan Ryssland tänkas använda i framtida konflikter? Vad kan vi förvänta oss med hänsyn till nya ryska doktriner och teknikutvecklingen? Medverkande: Karlis...   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Två scenarier för ett ryskt angrepp mot Sverige
Vilka medel och metoder, militära och andra, kan Ryssland tänkas använda i framtida konflikter? Hur skulle ett angrepp mot Sverige kunna se ut? Medverkande: Karlis Neretnieks, ledamot, Kungl....   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Försvarsforskningen, hur balanserar vi mellan förmåga "här och nu" och i framtiden?
Försvarsforskningen ska bidra till svensk förmåga för krig, kris och säkerhet. Utredning pågår. Hur klarar vi avvägningarna mellan operativ förmåga för försvar som ska stärkas här och nu, och långsiktig...   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Långsiktig och hållbar rekrytering och utbildning av framtidens officer – går det?
Med dagens bas i frivillig rekrytering, kan Försvarsmakten få tillräckligt många kvinnor och män att utbilda sig till officer? Vad behöver förändras för att öka antalet som vill bli officer? Vilken utbildning...   Mer
2016-07-07
-
2016-07-07
Strategiska utsikter för Europa i ett turbulent närområde
Europas närområde ter sig alltmer osäkert. Konflikter, krig och auktoritära tendenser karaktäriserar såväl den östra som västra flanken. Effekterna inom Europa har varit tydliga med migrationskrisen som det...   Mer
2016-07-07
-
2016-07-07
Näringslivet och försörjningen av det nya totalförsvaret
Det militära försvaret och den civila beredskapen är beroende av näringslivet inom alla försörjningsområden. Näringslivet i sin tur har förändrats, och vad får de för konsekvenser för totalförsvaret? Hur...   Mer


Försvarspolitiskt morgonpass

Varje morgon inleder vi med ett försvarspolitiskt morgonpass med en försvarspolitiker och en ungdomspolitiker från varje parti. 

Här är tiderna för Försvarspolitiskt morgonpass 2016:   

Måndag 4 juli

9.05 - 9.35

Centerpartiet
Daniel Bäckström (C),
ledamot i försvarsutskottet
Magnus Ek,
förbundsordförande CUF

Måndag 4 juli

9.45 - 10.15

Liberalerna
Allan Widman (L),
ordförande försvarsutskottet
Henrik Edin,
förbundsordförande LUF
 

Tisdag 5 juli

9.05 - 9.35

Socialdemokraterna
Åsa Lindestam (S),
vice ordförande försvarsutskottet
Andrea Törnestam, förbundssekreterare SSU

Tisdag 5 juli

9.45 - 10.15

Moderaterna
Hans Wallmark (M),
ledamot försvarsutskottet
Louise Meijer, vice förbundsordförande MUF

Onsdag 6 juli

9.05 - 9.35

Kristdemokraterna
Mikael Oscarsson (KD),
ledamot i försvarsutskottet
Sara Skyttedal, förbundsordförande KDU

Onsdag 6 juli

9.45 - 10.15

Miljöpartiet
Jakop Dalunde (MP),
ledamot i försvarsutskottet
Axel Hallberg, ledamot i förbundsstyselsen Grön Ungdom*

Torsdag 7 juli

9.05 - 9.35

Sverigedemokraterna
Mikael Jansson (SD),
ledamot i försvarsutskottet
Mikael Clarke, talesperson för försvars- och säkerhetspolitik, SDU

Torsdag 7 juli

9.45 - 10.15

Vänsterpartiet 

Stig Henriksson (V),
ledamot i försvarsutskottet
Hanna Cederin,

förbundsordförande Ung Vänster