Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

 

Seminarier  

Vår lokal tar c:a 70 personer och är utrustad med ljus och ljud. Alla seminarier webbsänds och kan även ses i efterhand.

Vi följer Almedalens krav och regler på innehåll i seminariet: http://www.almedalsveckan.info/5277

För att seminarierna ska synas i  det officiella kalendariet på bästa sätt så registrerar vi alla seminarier i kalendariet. Vi lägger även in på vår hemsida nedan och i vår Facebook kalender. Du får efter bokning instruktioner vad du ska skicka för underlag till seminariebokning@forsvarspolitiskarena.se. 

Program

Feed
2016-07-03
-
2016-07-03
Filmvisning: "Operation Dnjepr" – propaganda ur ett historiskt perspektiv
Vi ser ett ökat antal informationsoperationer idag. Hur såg propagandan ut under Kalla Kriget och hur upplevde mottagarna det? Hur ser dagens informationsspridning ut i förhållande till dåtidens? Vi visar ett...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Security challenges in the Baltic Region
During the cold war there were a lot of activities in the Baltic region. Now the military activities have escalated again around the Baltic Sea. How shall we meet the challenges to peace and...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna öka effekten av det nya totalförsvaret?
I den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020 beskrivs de frivilliga försvarsorganisationernas bidrag till totalförsvaret som ”en effektiv och viktig resurs”. I inriktningen slås det fast att de...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Att styra landet i kris och krig – om principer och regler som grund för beslutsfattande
Är det möjligt att reglera hur landet ska styras i krig och kris genom lagstiftning? Beslutsfattare kanske ska ges frihet att agera utifrån de specifika omständigheterna i den kris de har att...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Folkförankring i praktiken
Vad betyder folkförankring idag? Vad ska förankras, hos vem och av vem? Hur uppnås demokratisk förankring? Om vad säkerhetspolitiken, totalförsvaret och krisberedskapen kan betyda för unga människor samt...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Personalförsörjning under utredning – plikt och frivillighet för soldater och sjömän
Försvarsmaktens framtida personalförsörjning är under utredning och i slutet av september presenteras förslagen. Uppgiften är att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjningsmodell som även i...   Mer
2016-07-04
-
2016-07-04
Framtida försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten – svenskt och finskt perspektiv
Samarbeten är en viktig del av ett lands försvars- och säkerhetspolitik och under året pågår utredningar på ämnet både i Sverige och Finland. Vilka är slutsatserna? Vilka visioner finns? Vilken relation ska...   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
Hur svårt kan det vara att hjälpa till att försvara Sverige? En upphandlares utmaningar
Under seminariet berättar vi mer om utmaningarna med utgångspunkt i två genomförda konkurrensupphandlingar: bildförstärkare som gör det möjligt att se i mörker och kroppsskydd för soldaternas säkerhet. Mer än...   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
Ryska påverkans- och hybridoperationer – hur ser hoten ut? Hur bemöter vi dem?
Det alltmer offensiva uppträdandet från rysk sida innefattar idag såväl påträngande militära manövrar som koordinerade cyberangrepp, dresserade nättroll och ett oblygt spionage under diplomatisk täckmantel....   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
Den militära personalens vardag - diskussion utifrån 2016 års medlemsundersökning
Ett nytt försvarsbeslut, fortsatt kamp med omställningen till ett yrkesförsvar och fortsatt ökad risk för konflikt i närområdet. Hur påverkar det den militära personalen? Vår medlemsundersökning ger några av...   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
Vilka krav ställer höjd beredskap på svensk försvarslogistik för att kunna leverera när det gäller?
Den säkerhetspolitiska situationen kräver en fungerande försvarslogistik. Regeringens utredare skall i höst ge förslag på åtgärder för att förbättra denna. Vilka krav ställer höjd beredskap på svensk...   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
Mali – säkerhet och utveckling i praktiken
Hur skapar vi hållbar fred i Mali? I detta syfte verkar Sverige både civilt och militärt i landet, med insatser för både säkerhet och utveckling. Men hur ser relationen ut mellan civila och militära insatser...   Mer
2016-07-05
-
2016-07-05
The Future of NATO and the Transatlantic Link
The NATO summit in Warsaw takes place with multiple ongoing security challenges. Russian aggression, the situation in the Nordic-Baltic region, ISIL and the migration crisis are issues that NATO will address....   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Kärnvapenhot mot Sverige – en realitet!
"Långfredagsnatten 2013 övade Ryssland anfall med kärnvapen mot mål i Sverige” skrev DN den 2 februari i år, ”det uppger försvarsalliansen Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg”. Ser vi en ny framväxande...   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Staten skyddar inte medborgarna!
Sveriges civila försvar är avvecklat sedan 15 år. Både hoten och samhället är annorlunda idag. Ett nytt civilt försvar behövs som svarar mot medborgarnas krav på säkerhet och militära försvarets behov av...   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Ryssen kommer – hur gör han?
Vilka medel och metoder, militära och andra, kan Ryssland tänkas använda i framtida konflikter? Vad kan vi förvänta oss med hänsyn till nya ryska doktriner och teknikutvecklingen? Medverkande: Karlis...   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Två scenarier för ett ryskt angrepp mot Sverige
Medel och metoder beskrivna i föregående seminarium sätts in i ett sammanhang i olika angrepp mot Sverige. Medverkande: Karlis Neretnieks, generalmajor och f.d. chef för Gotlandsbrigaden, ledamot...   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Försvarsforskningen, hur balanserar vi mellan förmåga "här och nu" och i framtiden?
Försvarsforskningen ska bidra till svensk förmåga för krig, kris och säkerhet i ett helhetsperspektiv. Utredning pågår. Hur klarar vi avvägningarna mellan operativ förmåga som ska stärkas här och nu, och...   Mer
2016-07-06
-
2016-07-06
Långsiktig och hållbar rekrytering och utbildning av framtidens officer – går det?
Med dagens bas i frivillig rekrytering, kan Försvarsmakten få tillräckligt många kvinnor och män att utbilda sig till officer? Vad behöver förändras för att öka antalet som vill bli officer? Vilken utbildning...   Mer
2016-07-07
-
2016-07-07
Strategiska utsikter för Europa i ett turbulent närområde
Konflikter, krig, migrationsflöden och auktoritära tendenser i närområdet. Vilka förutsättningar har Europa att spela en konstruktiv roll i sin alltmer turbulenta omvärld? Hur påverkar de ökande klyftorna...   Mer
Nästa >>


Försvarspolitiskt morgonpass

Varje morgon inleder vi med ett försvarspolitiskt morgonpass med en försvarspolitiker och en ungdomspolitiker från varje parti. 

Här är tiderna för Försvarspolitiskt morgonpass 2016:   

Måndag 4 juli

9.05 - 9.35

Centerpartiet
Daniel Bäckström (C),
ledamot i försvarsutskottet
Magnus Ek,
förbundsordförande CUF

Måndag 4 juli

9.45 - 10.15

Liberalerna
Allan Widman (L),
ordförande försvarsutskottet
Christoffer Karlsson, säkerhetspolitisk talesperson LUF 

Tisdag 5 juli

9.05 - 9.35

Socialdemokraterna
Åsa Lindestam (S),
vice ordförande försvarsutskottet
Andrea Törnestam, förbundssekreterare SSU

Tisdag 5 juli

9.45 - 10.15

Moderaterna
Hans Wallmark (M),
ledamot försvarsutskottet
Louise Meijer, vice förbundsordförande MUF

Onsdag 6 juli

9.05 - 9.35

Kristdemokraterna
Mikael Oscarsson (KD),
ledamot i försvarsutskottet
Sara Skyttedal, förbundsordförande KDU

Onsdag 6 juli

9.45 - 10.15

Miljöpartiet
Anders Schröder (MP),
ledamot i försvarsutskottet
Axel Hallberg, ledamot i förbundsstyselsen Grön Ungdom

Torsdag 7 juli

9.05 - 9.35

Sverigedemokraterna
Mikael Jansson (SD),
ledamot i försvarsutskottet
Mikael Clarke, talesperson för försvars- och säkerhetspolitik, SDU

Torsdag 7 juli

9.45 - 10.15

Vänsterpartiet 
Stig Henriksson (V), ledamot i försvarsutskottet
Elin Morén, vice förbundsordförande Ung Vänster